•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Šajā konferencē vairākas sekcijas tika veltītas tieši Darba veselības psiholoģijas jomai ar uzsvaru uz tādiem jautājumiem kā darbinieku pašvērtējuma saistībai ar nedrošību par darba saglabāšanas iespējām un apmierinātību ar dzīvi; stresa seku novēršanas iespējām medicīnas darbiniekiem; darba vides risku ietekmei uz garīgo veselību; personāla atlases metožu efektivitātei darba veselības psiholoģijas kontekstā; cilvēku ar invaliditāti nodarbinātībai; vardarbībai darbā; izdegšanas sindromam kā arī citiem ar darba veselības psiholoģiju saistītiem jautājumiem.

Ja vēlaties uzzināt vairāk, sazinieties ar mums telefoniski vai rakstiet vēstuli uz e-pastu [email protected]