•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Ervīns Čukurs – uzņēmuma “Human Source” valdes priekšsedētajs piedalījās “CV-Online” un Latvijas sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu asociācijas rīkotajā seminārā “Personas dati personālvadībā” un ieguva sertifikātu par dalību seminārā.

Tika apgūtas zināšanas un prasmes kā pielāgot personāla atlasi atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulai (ES) 2016/679, kura tika pieņemta 2016.gada 27.aprīlī un stāsies spēkā ar 2018.gadu 25.maiju.

“Human Source” darbinieki nepārtraukti seko līdzi jauninājumiem un aktualitātem, kas ir cieši saistītas ar cilvēkresursu vadību un atlasi, lai nodrošinātu augsta līmeņa personāla atlases servisu.