Privātuma politika

Ievads

Mēs, SIA “Human Source”, turpmāk tekstā saukti – Pārzinis, esam apņēmušies sargāt un cienīt Jūsu privātumu.

Šī privātuma atruna skaidro, kā Pārzinis rīkojas ar personas datiem. Šī privātuma atruna attiecas uz Pārziņa piedāvāto pakalpojumu.

ŠĪ ATRUNA PĒDĒJO REIZI ATJAUNOTA 2022. GADA 3. FEBRUĀRĪ

Izmantojot mūsu pakalpojumus, Jūs piekrītiet, ka šī privātuma atruna kļūst Jums saistoša.

Ja Jums ir jautājumi par šo privātuma atrunu, lūdzu, sazināties ar mūsu atbalsta dienestu, rakstot uz [email protected].

Pārzinis, ir veicis visas nepieciešamās darbības, lai tiktu nodrošināta personas datu apstrādes pārskatbildība, tajā skaitā pieaicinājis sertificētus datu aizsardzības speciālistus Regulas atbilstības nodrošināšanai.

Pārzinis veic personas datu apstrādi saskaņā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula), turpmāk tekstā – Regula, kā arī citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

 

1. Pārzinis

1.1. Pārzinis personas datu apstrādē ir SIA “Human Source”, adrese: Blaumaņa iela 5A-28, Rīga, Latvija, LV-1011, e-pasta adrese: [email protected].

 

2. Datu apstrādes mērķis un tiesiskais pamatojums

2.1. Datu subjekta mērķis ir vispārēja darba meklēšana, kas var nebūt saistīts ar konkrētām vakancēm. Visos gadījumos Datu subjekts piekrīt, ka viņa dati būs datu Pārziņa rīcībā noteiktu laika periodu, vai līdz brīdim, kamēr Datu subjekts Pārzini informē par savu datu dzēšanu.

2.2. Privātuma atrunu piemēro personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz Pārziņa klientiem.

2.3. Privātuma atruna ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā vai vidē Datu subjekts sniedz personas datus.

2.4. Pārzinis Datu subjektu datus izmato tikai un vienīgi 2.1. punktā noteiktajam mērķim, izņemot gadījumus, kad ir jāsniedz informācija par Datu subjektiem valsts vai drošības iestādēm, atbilstoši normatīvajiem datiem.

2.5. Datu apstrādes tiesiskais pamatojums ir saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6. panta pirmās daļas a) apakšpunktu.

 

3. Kā tiek ievākti fizisko personu dati pirmo reizi

3.1. Mēs ievācam Jūsu personu datus, kad Jūs izmantojiet mūsu pakalpojumus, veicot CV (Curriculum Vitae) iesūtīšanu, kā arī izmantojot sociālos tīklus (piemēram, LinkedIn u.c.);

3.2. Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka Jūs esiet atbildīgs par precīzu personas datu sniegšanu Pārzinim, kā arī to izmaiņu gadījumā Jums ir pienākums labot savus neprecīzos personas datus, par to informējot Pārzini.

Atgādinām, ka Pārzinim ir pienākums ievērot vienu no Regulā minētajiem datu apstrādes pamatprincipiem (“precizitāte”), tādejādi lūdzam Jūs sniegt Pārzinim tikai precīzus personas datus un jebkuru to izmaiņu gadījumā mūs par to informēt.

 

4. Dati, kuri tiek ievākti par fiziskām personām

4.1. Vārds, uzvārds;

4.2. Tālruņa numurs;

4.3. Elektroniskā pasta adrese;

4.4. Dzīvesvietas adrese (norādot valsti, pilsētu vai novadu);

4.5. Ziņas par izglītību;

4.6. Valodu zināšanas;

4.7. Darba pieredze;

4.8. Ziņas par autovadītāja apliecību;

4.9. Cita informācija pēc klienta iniciatīvas.

 

5. Personas datu saņēmēji

5.1. Pamatojoties datu subjekta doto piekrišanu, personas datu saņēmēji var būt potenciālie darba devēji ar kuriem Pārzinim ir juridiskas saistības.

5.2. Personas dati netiek nodoti uz trešajām pasaules valstīm.

 

6. Personas datu glabāšana un iznīcināšana

6.1. Anketā iesniegtie vai CV iesūtītie personas dati tiek apstrādāti līdz brīdim, kamēr būsiet atsaukuši savu sniegto piekrišanu vai būs apritējis viens kalendārais gads no piekrišanas iesniegšanas dienas.

6.2. Atsaucot savu sniegto piekrišanu vai iestājoties iepriekšminētajam glabāšanas termiņam, informācija par Jums tiks dzēsta no visām Pārziņa informācijas sistēmām.

6.3. Jums ir tiesības vispārējā kārtībā pieprasīt savu iesniegto datu dzēšanu jebkurā brīdī un Pārziņa pienākums ir dzēst šos datus no visām informācijas sistēmām.

 

7. Datu subjekta tiesības

7.1. Jums ir zināmas likumīgas tiesības attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi. Šīs tiesības ir:

  1. Tiesības būt informētam par to, kā tiek izmantoti jūsu personas dati;
  2. Tiesības piekļūt saviem personas datiem;
  3. Tiesības precizēt, ja jūsu personas dati ir nepareizi;
  4. Tiesības dzēst savus personas datus;
  5. Tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi;
  6. Tiesības uz datu pārnesamību;
  7. Tiesības iebilst pret to, kā tiek izmantoti jūsu personas dati;
  8. Tiesības saistībā ar automātisku lēmumu pieņemšanu un profilēšanu.

7.2. Ja Jums šķiet, ka Jūsu personas dati ir apstrādāti nepareizi vai jums ir iebildumi par to, kā tiek apstrādāti jūsu personas dati, Jums ir tiesības sūdzēties.

7.3. Jūs variet sūdzēties Pārzinim vai Datu valsts inspekcijā, izklāstot, kā, jūsuprāt, Pārziņa veiktā personas datu apstrāde ietekmējusi jūsu tiesības.

 

8. Profilēšana

8.1. Profilēšana ir jebkāda veida automātiska personas datu apstrāde, lai analizētu vai prognozētu Jūs. Mēs to nedarām.

 

Sīkdatnes

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.Ja piekrītat šo papildu sīkdatņu izmantošanai, lūdzu, atzīmējiet savu izvēli:


Apstiprināt atzīmētās