Aprūpētais darba uzteikums ir atbalsts darbiniekiem atsevišķu darbinieku vai štatu samazināšanas gadījumā. Tas sniedz darbiniekiem atbalstu jaunu karjeras mērķu izvirzīšanā un ļauj saņemt profesionālu savu kompetenču novērtējumu, zināšanas par to, kā meklēt jaunu darbu un veiksmīgi aizvadīt darba pārrunas.

Galvenie ieguvumi uzņēmuma no aprūpētā darba uzteikuma:

  • Tiek veicināts darba devēja kā ētiskas un sociāli atbildīgas organizācijas tēls;
  • Tiek novērstas negatīvas darbības pret uzņēmumu, piemēram, juridiski konflikti;
  • Esošie darbinieki nezaudē savu motivāciju un lojalitāti pret darba devēju.

Aprūpētā darba uzteikuma process sastāv no individuālām karjeras konsultācijām vai no konsultācijām grupā, ja ir vairāki viena amata līmeņa darbinieki. Konsultāciju laikā tiek saņemta praktiska palīdzība jauna darba meklējumos, kā arī tiek sniegts psiholoģiskais atbalsts.

Darbinieks saņem informāciju par:

  • aktualitātēm darba tirgū;
  • darba sludinājumu meklēšanu;
  • potenciālā darba devēja reputācijas pārbaudīšanu;
  • profesionāla CV sagatavošanu;
  • darba pārrunu procesu;
  • jautājumiem, kurus darba devējs drīkst un nedrīkst uzdot darba intervijā;
  • darbinieku tiesībām.