Kāds ir Jūsu ieguvums?

  • Saņemsiet kandidātu CV, kuri atbilst izvirzītajiem kritērijiem.
  • Ietaupītas investīcijas.
  • Laika ietaupījums, ko var veltīt pamatbiznesam.

Tiek sagatavots un izvietots sludinājums lielākajos darba meklētāju portālos, uzņēmuma mājaslapā, sociālajos tīklos. Pēc vajadzības, arī presē un citos mēdijos, universitāšu karjeras centros, Nodarbinātības valsts aģentūras portālā. Tiek veikta kandidātu CV meklēšana uzņēmuma iekšējās un ārējās datubāzēs.

Kandidātiem, kuru CV ir atbilstoši, tiek piezvanīts un veikta telefonintervija, motivācijas pārbaude. Klientam tiek nosūtīti visi saņemtie kandidātu CV.