Karjeras konsultācijas ļaus veiksmīgi sagatavoties darba pārrunām, iegūt informāciju par darba tirgu, saprast savu tālāko karjeras attīstības ceļu, noskaidrot savas stiprās un attīstāmās kompetences kā arī saņemt psiholoģisku atbalstu darba meklēšanas procesā.

Karjeras konsultācijas ļauj:

 • Noskaidrot savas stiprās un attīstāmās kompetences;
 • Saprast savu tālāko karjeras attīstības ceļu;
 • Iegūt informāciju par darba tirgu;
 • Sagatavoties darba pārrunām;
 • Saņemt psiholoģisku atbalstu darba meklēšanas procesā.

Karjeras konsultāciju process:

 • individuālā mērķa definēšana un karjeras plāna sastādīšana;
 • savu stipro un attīstāmo kompetenču noskaidrošana;
 • informācija par aktualitātēm darba tirgū;
 • palīdzība darba sludinājumu meklēšanā;
 • informācija par potenciālā darba devēja reputācijas pārbaudīšanu;
 • profesionāla CV un motivācijas vēstules sagatavošana;
 • informācija par darba pārrunu procesu;
 • interviju lomu spēļu izspēlēšana;
 • informācija par jautājumiem, kurus darba devējs drīkst un nedrīkst uzdot darba intervijā un darbinieka tiesībām.