Tiešā meklēšana jeb “headhunting” ir augsta līmeņa vadītāju un šauras jomas speciālistu, pēc kuriem pieprasījums daudzkārt pārsniedz piedāvājumu, meklēšana. Tiešajā meklēšanā notiek mērķtiecīga kandidātu piesaiste no konkrētiem uzņēmumiem, bez publiskas konkursa izsludināšanas.

Kāds ir Jūsu ieguvums?

  • Sasniegsiet plānotos biznesa rādītājus;

  • Ir atrasts augsti kvalificēts vadītājs vai speciālists, kurš darba tirgū ir ļoti pieprasīts un no kura tiešā veidā ir atkarīga uzņēmuma rezultātu sasniegšana;

  • Ir pasargāta uzņēmuma reputācija, jo darbinieka “pārvilināšana” ir uzticēta sadarbības partnerim, un tiek ievērota konfidencialitāte, kandidātus iepazītinot ar uzņēmuma nosaukumu tikai personāla atlases noslēguma posmā;
  • Pārliecība, ka ir atrasts labākais iespējamais darbinieks, jo ir veikta padziļināta tirgus izpēte, uzrunājot labākos nozares speciālistus, ko veic eksperti ar plašām zināšanām par konkrētajām nozarēm un plašu kontaktu loku;
  • Profesionāls, pēc mūsdienīgām metodēm veikts kandidātu kompetenču novērtējums;
  • Ietaupīts laiks un finanšu resursi uz kandidātu meklēšanas un novērtēšanas rēķina;
  • Aizvietošanas garantija darbā pieņemtajam kandidātam;
  • Iegūsiet uzticamu partneri personāla atlasē;

  • Sniegsim personāla atlases un vadības konsultāciju pēc atlases projekta noslēguma;